poniedziałek, 2 maja 2011

Ścięcie, postronki i precz wygnanie

Jan Piotr Sapieha, wkraczając w 1608 roku na czele swoich wojsk do Rosji, starał się mocno zdyscyplinować żołnierzy – w Dziejach Marsa krwawego... znajdujemy bardzo interesujący przypadek opisujący karania sapieżyńskich wojaków. Znajdziemy tu zarówno karę śmierci, jak i wygnanie z armii, ale i amnestię dla towarzysza który obiecał zasłużyć się w boju, w ten sposób odkupując winy.
Die 7 Augusti [Sierpnia] Jego Mość [J. P. Sapieha] sądził sprawę o rozbój kupców, który się stał od towarzystwa Pana Buzewskiego, z roty kozackiej: Adam Ruskiewicz, Stanisław Mielkowski, Mikołaj Uiejski, Maciej Wieciński, Maciej Pawłowski. Było też przy tym rozboju pacholików kilkanaście z rot rożnych, do którego to rozboju pryncypałem był Adam Ruskiewicz, bo się ten zaraz na łup rzucił do wozów. Stanisław Mielkowski postrzelił kupca. Jedno tych dwu, jako pryncypałów, na gardło [karę śmierci] osądzono, drugim, którzy im byli pomocnikami, od wojska precz kazano, od wszytkiego. Poczty im pobrawszy, za te szkody kupcom w nagrodę oddano. Pacholików pięć bito postronkami we środku obozu.
Die 8 Augusti Adama Ruskiewicza ścięto. Stanisława Mielkowskiego towarzystwo odprosiło, który obiecał przewagę jaką uczynić, na sławę wojska wszytkiego.     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz