poniedziałek, 28 czerwca 2010

Armata moja ladajaka była...


Czytając ostatnio nieco o artylerii RON, zastanowiło mnie na ile dokładne są dane o ilości dział używanych przez nasze wojska w czasie bitew i kampanii. Pogrzebałem więc nieco w dostępnych mi źródłach i opracowaniach by sporządzić poniższą listę. Oczywiście czasami dane są szczątkowe, poza tym trudno porównać kampanię Batorego mającą na celu oblężenie Wielkich Łuków z bitwą pod Kumejkami - zupełnie nie ta skala. Niemniej jednak chciałem w jednym miejscu zebrać nieco dostępnych informacji, dając w ten sposób przynajmniej bazowy przegląd możliwości polskich i litewskich parków artyleryjskich użytych w czasie walk.

- wyprawa na Wielkie Łuki w 1580 roku – 70 dział w tym 30 ciężkich burzących (do działań oblężniczych)

- wyprawa na Psków w 1581 roku – 20 ciężkich dział oblężniczych i nieznana liczba mniejszych

- wyprawa Zamoyskiego do Mołdawii w 1595 roku – kilkadziesiąt (?) dział

- tegoż wyprawa do Inflant (kampania 1601-1602) – znalazłem dwie różne liczby: 45 (w tym 8 ciężkich burzących) lub 50 (w tym 15 ciężkich)

- bitwa pod Kokenhausen w 1601 roku – 9 działek polowych

- armia hetmana Chodkiewicza pod Kircholmem w 1605 roku – 7 działek polowych

- siły królewskie pod Guzowem w 1607 roku – 24 działa

- siły rokoszan pod Guzowem w 1607 roku -28 dział i hakownic

- oblężenie Smoleńska rozpoczęte w 1609 roku - 30 dział

- oddziały Żółkiewskiego pod Kłuszynem w 1610 roku -2 działka

- wyprawa Żółkiewskiego do Mołdawii (Cecora i Mohylew) – 16-20 dział i kilkanaście hakownic

- obrona Chocimia w 1621 roku -28 dział polskich i litewskich + 23 działa kozackie

- próba odsieczy Rygi przez Radziwiłła w 1621 roku -3 hakownice

- bitwa pod Martynowem w 1624 roku - kilka (?) lekkich dział

- armia Koniecpolskiego przeciw Kozakom w 1625 roku – 30 dział

- bitwa pod Gniewem w 1626 roku -20 dział (7 ciężkich, 2 średnie i 11 lekkich)

- bitwa pod Górznem w 1629 roku – 4 działa

- armia koronna pod Kamieńcem w 1634 roku – 75 dział

- bitwa pod Kumejkami w 1637 roku – 6 działek

- bitwa pod Ochmatowem w 1644 roku – 24 działa

- dywizja młodego Potockiego pod Żółtymi Wodami w 1648 roku – 2 działka

- bitwa pod Korsuniem w 1648 roku – 12 dział

- armia koronna pod Piławcami w 1648 roku – 18 dział artylerii koronnej + nieznana bliżej liczba dział prywatnych

- armia litewska pod Łojowem w 1649 roku – zależnie od źródeł od kilkunastu aż po 40-50 dział

- bitwa pod Żarnowem w 1655 roku - 6 działek polowych

- bitwa pod Nowym Dworem w 1655 roku – 7 dział

- bitwa pod Warszawą w 1656 roku -18 dział

- litewsko-polska armia pod Połonką w 1660 roku – 7 dział

- armia koronna na Ukrainie w 1660 roku (Cudnów i Słobodyszcze) – 35-37 dział i moździerzy

- bitwa pod Chocimiem w 1673 roku – 65 dział i 1 moździerz

- armia koronna pod Wiedniem w 1683 roku – 28 dział

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz