czwartek, 11 sierpnia 2011

W obówiu żółtem świeżem


W 1667 roku do Moskwy przybyło polskie poselstwo na czele z Kazimierzem Bieniewskim. 27 października, nieopodal stolicy, przywitało ich zgrupowanie armii moskiewskiej. Co prawda opis będzie krótki, ale znajdziemy tam kilka ciekawych szczegóły. Po pierwsze obserwacja, że każdy regiment sołdacki miał inną barwę, co potwierdza opis Obuchowicza z 1661 roku:
Drugą ciekawą informacją jest kwestia obuwia, jednakowego dla wszystkich regimentów. Wreszcie notka o artylerii regimentowej przy każdym oddziale piechoty:
O mile od miasta spotkało ich wojska moskiewskiego w polu bardzo równem i przestronnem jak się zdawało, więcej niż dwadzieścia tysięcy ludzi, jazdy trzy części większe a czwarta piechoty trybem cudzoziemskim,której było regimentów pięć [czyli każdy regiment miałby liczyć po 1000 żołnierzy], każdy regiment w barwie innego koloru dobrze odziany, w obówiu żółtem świeżem. Przed każdym regimentem dział polowych dziesięć, przy każdej sztuce dwóch puszkarzów, a wszystkie końmi białemi wiezione.

1 komentarz: