czwartek, 18 listopada 2010

Ekstraordynaryjne poczty do obozu przysłali... - cz. VI

Bardzo ciekawa lista opisująca siły ochotnicze szlachty wspierające armię kwarcianą w walce z Kozakami w 1625 roku – gdzie zresztą przeważali liczebnie siły kwarciane. Można ją też porównać ze spisem wojsk prywatnych które rok wcześniej wspierały hetmana Koniecpolskiego przeciw Tatarom:
Spis Jchmość Panów Woluntaryuszów, którzy osobami swemi na tę expedycyą przybyli z pocztami.
Impan Woiewoda kiiowski [Tomasz Zamoyski], Kozaków 200, Piechoty niemieckiej 100, armaty z potrzebami sztuk 5.
Impan Woiewoda ruski [Jan Daniłowicz], Kozaków pieniężnych 150, Ukraińców 3000, piechoty 100.
Impan kiiowski z Jmcią Panem Podkomorzym kiiowskim i z synem swym Panem Podkomorzym włodzimierskim  koni 200,
 Imć Podkomorzy podolski [Stanisław Rewera Potocki] Kozaków koni 50.
Ichmć Panowie Starostowie:
Krasnostawski, sług swych, koni 60.
Trębowelski [Jakub Sobieski], sług swych, koni 60.
Łucki, Kozaków pieniężnych, koni 100.
Winnicki [Marcin Kalinowski], Kozaków pieniężnych, koni 150, Ukraińców 400, piechoty 100, armat sztuk 4.
Xiążę Jmć Wisniowiecki, sług swych, koni 100, Kozaków 100, piechoty 100.
Xiąże Jmć Zasławski, sług swych, koni 150, piechoty 100.
Xiążę Jmć Prunski, Kozaków pieniężnych koni 150, piechoty 60.
Jmć Pan Woiewodzic Bracławski [Mikołaj Potocki], Kozaków 40, piechoty 30.
Jmć Pan [Janusz?] Tyszkiewicz, sług i Ukraińców, koni 500, piechoty 200, armaty sztuk 3.
Jmć Pan Woiewodzic Brzeski, koni 60.
Jmć Pan Chorąży kiiowski, Kozaków koni 30.
Jmć Pan Bielecki, Ukraińców koni 100.
Ci zaś ludzie swe przysłali:
Xiążęta Imć Zbarascy, Usarzów koni 130, Ukraińców koni 600, piechoty 300, armat sztuk 4.
Imćpan Podczaszy koronny [Stanisław Lubomirski], Kozaków pieniężnych 100, Ukraińców 150.
Imćpan Michał Woyna, Usarzów koni 6.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz