poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Solutio stipendy menstrui guardiae equestris S.R.Mtis pro mense decembris 1637

Profesor Mirosław Nagielski w swoim artykule Organizacja rajtarii i arkabuzerii koronnej w XVII wieku podał pełną rollę kompanii rajtarii gwardii Władysława IV za okres wrzesień-grudzień 1637 roku. O dokumencie tym wspomniał już we wcześniejszym artykule, czyli w Gwardii przybocznej Władysława IV. Jako że nie wszyscy z Czytelników tego bloga mogą mieć dostęp do artykułów profesora Nagielskiego, pozwolę sobie opublikować ów spis, z drobnymi komentarzami. Wszak rajtaria zajmuje bardzo ważne miejsce na tym blogu, więc tego typu dokument wydaje się bardzo interesujący. Kompania podzielona była na trzy kapralstwa, największe poczty należały do rotmistrza (6 koni), poruczników, chorążego i sekretarza (po 4 konie), oprócz tego dwóch rajtarów ma zagadkowe poczty – jak sądzę 4 i ½ konne (o czym nieco więcej poniżej). Najwięcej odnajdujemy tu pocztów 2-konnych, także kilka 3-konnych. Warto także przyjrzeć się nazwiskom rajtarów – można się raczej domyślać z których części Rzplitej pochodziła większość królewskich rajtarów. Podana płaca to żołd miesięczny za jednego konia, czyli na rajtara przypadało 60 złotych na ćwierć, 240 złotych na rok. Dla porównania, husarze kwarciani w tym okresie mieli żołd w wysokości 40 złotych na ćwierć czyli 160 złotych na rok. Jak widać król nieźle płacił swoim przybocznym…
Solutio stipendy menstrui guardiae equestris S.R.Mtis pro mense decembris 1637
Capitaneo in equos [Johann Donhoff] – 6 - 120 zł.- poczet rotmistrza
Locum tenenti Tiesenhaus-  4 - 80 zł.- poczet porucznika
Locum tenenti Wrangell - 4 - 80 zł. – poczet porucznika
Vexillifero Koskull - 4 - 80 zł.-  poczet chorążego
secret. guardiae ab Holtze – 4 - 80 zł. – sekretarz (pisarz?) kompanii
divers dist. Buchowden (Buxhowden) -  3 - 60 zł.
Bernhardo Howell - 3 - 60 zł.
Corporali Haudring - 3 - 60 zł. - kapral
Michaeli Klaman - 3 - 60 zł.
Woldemaro Weis - 3 - 60 zł.
Fromholdo a Tiesenhaus - 2 - 40 zł.
Baltasaro Pfluger - 2 - 40 zł.
Henrico a Plater - 2 - 40 zł.
Hermano Pfluger - 2 - 40 zł.
Gerhardo Piehl - 2 - 40 zł.
Wernero Engelhad - 2 - 40 zł.
Christophoro Weis - 2 - 40 zł.
Gerhado Korff - 2 - 40 zł.
Ottoni Ringmuth - 2 - 40 zł.
Alexandro Hoicking - 2 - 40 zł.
Henrico a Dorthesen - 2 - 40 zł.
Joanni Olthewing - 2 - 40 zł.
Hermano Mathiae Rolling - 2 - 40 zł.
Joanni Christophoro Reichart - 2 - 40 zł.
Joanni Bucholcz (Bucholtz) - 2 - 40 zł.
corporali Kirschbruck (Kirschbruch) - 3 - 60 zł. - kapral
Bartramo a Todwen - 3 - 60 zł.
Jacobo Auing (Awing) - 2 - 40 zł. [w przypisie profesor Nagielski podał że w roli listopadowej rajtara tego zastępuje Joanni Huing, także z pocztem 2-konnym]
Jacobo Ditrichdorff - 3 - 60 zł.
Michaeli Kranck - 2 - 40 zł.
Faelici Pawłowski - 2 - 40 zł.
Georgio ab Hulsen - 2 - 40 zł.
Fromholdo a Segeren - 2 - 40 zł.
Sebastiano Kalckstein - 2 - 40 zł.
Henrico Frieck - 2 - 40 zł.
Ottoni Tornau - 2 - 40 zł.
Andrea Brauset (Brauser) - 2 - 40 zł.
Nicolao Kikull ( Kidall) - 2 - 40 zł.
Joanni Stach - 2 - 40 zł.
Friderico Moll - 2 - 40 zł.
Nicole a Nassau - 2 - 40 zł.
Georgio Detmar - 2 - 40 zł.
Friderico ab Arcke - 2 - 40 zł.
Corporali Paskau - 3 - 60 zł. - kapral
Petro Castell - 3 - 60 zł.
Sebastiano Hartman - 2 - 40 zł.
Christophoro Rogalle - 2 - 40 zł.
Friderico Queist - 2 - 40 zł.
Nicolao a Saren - 2 - 40 zł.
Friderico Warning - 2 - 40 zł.
Christophoro Stogniew - 2 - 40 zł.
Casparo a Saren - 2 - 40 zł.
Guilhelmo Wald - 2 - 40 zł.
Reinholdo Kallenbach (Kallenbuch) - 2 - 40 zł.
Joanni Wilcken - 2 - 40 zł.
Joanni Christophoro Venediger - 2 - 40 zł.
Guilhelmo Furstenberg - 2 - 40 zł.
Theodoro a Milbe - 2 - 40 zł.
Joanni Kaymir - 2 - 40 zł.
Petro Adamkowicz - 2 - 40 zł.
Tibicines: [muzycy]
Baltasaro Erhard - 2 - 40 zł.
Jacobo Debiger - 2 - 40 zł.
Nicolao Jacobi - 2 - 40 zł.
Joanni Gartner - 2 - 40 zł.
Gregorio Zawadzki - 1 - 20 zł.
Joanni Szylicz
Zachaero Wustendorff – ci dwaj rajtarzy mieli łącznie 9 koni z żołdem po 90 złotych na poczet. Profesor Nagielski sugeruje że jeden z nich miałby 5 a drugi 4 konie, dziwi się jednak że obydwaj mieli taki sam żołd. Wydaje mi się,  że  obydwa poczty miały po 4 i ½ koni, gdyż 4  konie po 20 złotych i ½ konia czyli 10 złotych daje nam właśnie owe 90 złotych na poczet.
Martino (Matias) Podkowa - 3 - 60 zł.
Joanni Christophoro Studziński - 3 - 60 zł.
Bartolomeo Zakrzewski - 1 - 20 zł.
Jacobo Bucowicz - 1 - 20 zł.
Andrea Ferens – 1 -  20 zł.
Chyrurgo Mihall - 1 - 20 zł.
Summa lateris equos -  78 - 1560 zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz