wtorek, 28 sierpnia 2012

I znów petyhorcy

Petyhorcy od czasu do czasu przemykają komunikiem przez blog, najczęściej w postaci drobnych znalezisk źródłowych. Tak też będzie i w przypadku tego wpisu, dotyczącego udziału tej jazdy w walkach pod Oryninem w 1618 roku. W Kompucie wojska kwarcianego AD 1618 septembra obok Orynina  wśród spisu wojsk prywatnych znajdujemy X[iecią] Janusza Zasławskiego z Ostroga petyhorców [koni] 100. Wydaje się jednak, że wśród wojsk przyprowadzonych przez koronnych magnatów mogło znajdować się więcej petyhorców. W opisie starć podanym w Żywocie Tomasza Zamoyskiego znajdujemy bowiem wzmiankę o tego typu jeździe w składzie oddziałów Zamoyskiego. Kiedy 400 kozaków pańskich stanowiących pierwszą linię pułku pana Tomasza starło się z nieprzyjacielem, magnat przyszedł im na odsiecz, skoczywszy z chorągwiami swemi, tak usarskimi jak petyhorskiemi nieprzyjaciela w zad odpłoszył i swoim kozakom dał się pokrzepić. Wydaje się więc, że Komput wojska… nie uwzględnia wszystkich wojsk prywatnych, a petyhorców musiało być więcej niż tylko w jednej 100-konnej chorągwi Zasławskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz