czwartek, 13 października 2011

Ekstraordynaryjne poczty do obozu przysłali... - cz. VIII

Latem 1626 roku na Ukrainie zebrano silne zgrupowanie wojsk kwarcianych, które miało zabezpieczyć granicę na wypadek ataku tatarskiego i/lub tureckiego. Nie mogło zabraknąć tam i sił prywatnych, były to jednak oddziały nader skromne. Pięciu magnatów wystawiło swe oddziały do wsparcia kwarcianych:
JPan [Jakub Sobieski] Stta Krasnostawski kozaków [jazdy kozackiej] 100
JP Mikołay Ostroróg W[ojewo]dzic Poznański kozaków 100
P. [Zginiew] Oleśnicki, Stta [starosta] Opoczyński koni 40
P. [Marcin] Szyszkowski Stta Lelowski koni 40
P. [Jan Ferdynand lub jego syn Ferdynand] Myszkowski Murgrabia koni 60,  piechoty 70.
Nie wiem jaką jazdę wystawili Oleśnicki, Szyszkowski i Myszkowski, podejrzewam jednak, biorąc pod uwagę specyfikę zagrożenia, że mogła to być jazda kozacka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz