piątek, 10 grudnia 2010

Złotych 161 648, groszy 3 i pół.

Po raz kolejny, chyba na fali blogowej jaką nadał mi Dario (pozdrawiam!), udajemy się do wieku XVI, na sejm w Lublinie w Roku Pańskim 1569. Poniżej wyjątek z listu Zygmunta Augusta,  z bożej łaski króla polski, etc w którym znajdujemy informacje o zaległym żołdzie który miano wypłacić żołnierzom naszym polskim, którzy w Litwie przeciwko Moskiewskiemu Nam służyli. Wypłata obiecana była wojakom już od 1565 roku, obietnicę powtórzono przy okazji kolejnych sejmów, ale gotówki jak zwykle nikt nie widział przez niedostatek na ten czas skarbu swego.
Wedle listu królewskiego zapłatę dostateczną i zupełną wezmą, tak jako któremu się winno. To jest mianowicie: Wielmożnemu, urodzonym, szlachetnym, sławnym, uczciwym:
Anzelmowi Gostomskiemu, kasztelanowi płockiemu złotych 9042.
Stanisławowi Cikowskiemu z Wojsławic, podkomorzemu krakowskiemu, który był nad tymi żołnierzami hetmanem na Litwie, złotych 6544, groszy 15.
Rocie Leśniowolskiego 10 369 [złotych] i groszy 26, halerzy 9.
Wildze złotych 2274, groszy 25.
Marcinowi Kazanowskiemu złotych 5054, groszy 23.
Janowi Giżyckiemu złotych 4277, groszy 6.
Pileckiemu złotych 4277, groszy 18.
Gorajskiemu złotych 5076.
Trzembińskiemu złotych 3491, groszy 9 i pół.
Derszniakowi złotych 2457, groszy 18.
Stanisławowi Wąsowiczowi, złotych 2251.
Pawłowi Secygniowskiemu złotych 3364, groszy 15.
Krzysztofowi Tarnowskiemu złotych 8512, groszy 13.
Mikołajowi Wąsowiczowi złotych 6117, groszy 13 i pół.
Zebrzydowskiemu złotych 5066, groszy 15.
Kozielskiemu złotych 4332.
Stanisławowi Przyjemskiemu złotych 5824, groszy 22 i pół.
Gabrielowi Rembowskiemu złotych 5754, groszy 19.
Oleśnickiemu złotych 2942, groszy 15.
Grodeckiemu złotych 622, groszy 15.
Świderskiemu złotych 4501, groszy 25.
Mikołajowi Sieniawskiemu złotych 5044, groszy 15, pieniędzy 9.
Jakubowi Secygniowskiemu złotych 10 459, groszy 27.
Bełdowskiego rocie złotych 4703, groszy 15.
Bratoszewskiemu złotych 69.
Rocie Stanisława z Górki, złotych 1535, groszy 15.
A ci wszyscy wyżej mianowani, służbę jezdną służyli, których służba zatrzymana, wespół złączona, uczni złotych sto dwadzieścia i siedem tysięcy, dziewięćset ośmdziesiąt i dwa, groszy półsiodma.
A potem tym, którzy pieszą służbę służyli.
Naprzód Janowi Rembowskiemu złotych 1643, groszy 22 i pół.
Janowi Wierzbickiemu złotych 5939, groszy 12.
Lubachowskiemu złotych 1693.
Golbickiemu złotych 1115.
Owsińskiemu złotych 1863, groszy 18, halerzy 9.
Stanisławowi Brozynie złotych 2583, groszy 16 i pół.
Janowi Pisarskiemu złotych 1979.
Wrzeszczowi  złotych 1590, groszy 15.
Piotrowi Górskiemu złotych 1435, groszy 9.
Wyżdżdze złotych 684, groszy 4 i pół.
Wierżbowskiemu złotych 2469, groszy 3.
Dobrosołowskiemu złotych 1649, groszy 15.
Ruszkowskiemn złotych 391, groszy 13.
Radoszyckiemu złotych 575, groszy 4.
Stanisławowi Marchockiemu złotych 775.
Strzyżowskiemu złotych 1322, groszy 3 i pół.
Simąkowskiemu złotych 81.
Karlińskiemu złotych 1947, groszy 15.
 Dymitrowskiemu złotych 1561, groszy 3.
Snieżkowi złotych 422, groszy 15.
Warszawskiemu złotych 167.
Branickiemu złotych 114, groszy 15.
Trembeckiemu złotych 192, groszy 4 i pół.
Woźnickiemu złotych 319, groszy 15.
Bystrzykowskiemu złotych 186, groszy 15.
Rożnowi złotych 453, groszy 4.
Wielogłowskiemu złotych 345, groszy 15.
Rusieckiemu złotych 166, groszy 17 i pół.
Których wszystkich pieszo służących wyżej mianowanych, suma uczyni złotych trzydzieści i trzy tysiące, sześćset sześćdziesiąt i pięć, groszy dwadzieścia i siedem.
Summa tedy obojga, która się winna rotmistrzom, tak jezdnym jako i pieszym, uczyni złotych 161 648, groszy 3 i pół.
Król ubezpieczał się jednak na wypadek, gdyby czego Panie Boże uchowaj, nie udało się na czas wypłacić całej sumy. Rotmistrzowie i roty pod ich komendą mieli w takim wypadku prawo do kwater w dobrach królewskich, wraz z zezwoleniem na pobieranie żywności dla siebie i paszy dla koni. Kwaterunku tego nie potrącono by z zaległej wypłaty; co więcej żołnierze otrzymali królewskie zapewnienie, że nie będą ścigani za jakiekolwiek wykroczenia które mogliby popełnić. Co wyżej jest napisano, list ten na się, przerzeczonym żołnierzom dawamy, ręką naszą podpisany i pieczęcią koronną zapieczętowany. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz