poniedziałek, 13 grudnia 2010

Pogrzebowy porządek chorągwi

Bardzo interesujący wyjątek z Obrządku pogrzebu króla Zygmunta I w r. 1548. pióra niejakiego Macieja Frankoniusza, a opisujący chorągwie województw koronnych, Księstwa Litewskiego oraz lenników królewskich. Urzędnicy danej ziemi stanęli zbrojno, na koniach okrytych czarnym suknem, jadąc w następującej kolejności:
Chorągiew nadworna. Na tej biały orzeł z rozpostartemi skrzydłami, a przez nie złota linia, tudzież zbrojny mąż z gołym mieczem na białym koniu (Pogoń).
Rawska. Orzeł czarny w czerwonem polu, na piersiach lit. R.
Płocka. Orzeł takiż, w takiemże polu, z literą P. na piersiach.
Bełzka. Gryf biały z koroną na głowie, w czerwonem polu.
Lubelska. Biały jeleń z koroną na szyi, w polu czerwonem.
Podolska. Słońce promieniste w białem polu.
Lwowska (Województwa ruskiego). Żółty lew wsparty na skale, na głowie korona, w polu niebieskiem.
Wieluńska. Biały baranek z chorągiewką, przed nim kielich, w czerwonem polu.
Sandecka. Tarcza przedzielona, na prawej stronie trzy pasy złote i trzy czerwone, na lewej dziewięć gwiazd w trzy rzędy w polu niebieskiem.
Przemyślska. Żółty orzeł dwugłowy w koronie, w niebieskiem polu.
Krakowska. Orzeł biały w czerwonem polu, z linią złotą przez skrzydła.
Chełmska. Biały niedźwiedź pomiędzy trzema drzewami, w polu zielonem.
Halicka. Kawka czarna w koronie, w polu białem.
Dobrzyńska. Głowa starca z brodą i rogami, na szyi korona a druga na głowie, w czerwonem polu.
Xięztwa litewskiego. Trzy żółte słupy w czerwonem polu.
Pruska stara. Żołty krzyż, na nim tarcza, a na tej czarny orzeł.
Xięztwa mazowieckiego. Biały orzeł w czerwonem polu.
Łęczycka. Pół lwa czerwonego w białem polu, i pół orła białego w polu czerwonem. Obie głowy pod jedną koroną.
Szawelska. Dwuramienny biały krzyż na niebieskiej chorągwi, na zielonej górze.
Sieradzka. Pół białego lwa w czerwonem polu, i pół czarnego orła w polu białem.
Liwska. Pół niedźwiedzia czarnego i pół czerwonego orła w żółtym polu, obie głowy w jednej koronie.
Poznańska. Biały orzeł w czerwonem polu.
Pruska. Orzeł biały w czerwonem polu, za prawem skrzydłem wyciągniona ręka, trzymając miecz goły.
Xięztwa stolpeńskiego [chodzi o Księstwo Pomorskie]. Chorągiew lenna. Gryf czerwony w polu białem.
Xięztwa wołoskiego. Chorągiew lenna. Głowa żubra, przez nozdrze przewleczony pierścień żelazny, między rogami gwiazda i pół xiężyca.
Pruska lenna. Czarny orzeł na polu białem, z literą S. na piersiach i koroną na szyi.
Xięztwa zatorskiego [od 1513 część Korony, wraz z księstwem oświęcimskim oficjalnie inkorporowane jako powiat śląski do województwa krakowskiego w roku 1564]. Orzeł biały w polu niebieskiem, na piersiach litera Z.
Xięztwa oświęcimskiego. Czarny orzeł z literą O. na piersiach.
Chorągiew krajowa Xięztwa litewskiego. Jeździec w zbroi, pod nim tarcza austriacka, i anioł w czerwonem polu z mieczem. Prócz tego niedźwiedź  czarny w polu zielonem.
Na ostatku:
Chorągiew krajowa Korony polskiej, z herbami wszystkich Xięztw i Województw. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz