poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Armia litewsko-polska pod Mohylewem 1654/1655 - bibliografia

I na koniec obiecana bibliografia do notek o Mohylewie:

Bobiatyński Konrad, Działania posiłkowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1654-1655 [w:] Studia i Materiały do historii wojskowości XLI, Białystok 2004

Bobiatyński Konrad, Od Smoleńska do Wilna, Wojna Rzeczypospolitej z Moskwą 1654-1655, Zabrze 2004

Nagielski Mirosław, Losy jednostek autoramentu cudzoziemskiego w drugiej połowie 1655 roku (lipiec – 
sierpień) [w:] Wojny północne w XVI-XVIII wieku, pod redakcją Bogusława Dybasia, Toruń 2007

Rachuba Andrzej, Wysiłek mobilizacyjny Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1654-1667 [w:] Studia i Materiały do historii wojskowości XLIII, Białystok 2007

Wimmer Jan, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1648-1655 [w:] Studia i Materiały do Historii Wojskowości, tom V, Warszawa 1960 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz