wtorek, 27 lutego 2018

Hajducy pana hetmana (w 1658 roku)Korzystając z urlopu, przeglądam sobie zdigitalizowane materiały źródłowe z Archiwum Skarbu Koronnego. Wypadałoby coś z tego od czasu do czasu wrzucić na blog, bo też sporo tam bardzo interesujących materiałów. Na ‘pierwszy ogień’ rejestr popisowy chorągwi piechoty węgierskiej hetmana wielkiego koronnego Stanisława Potockiego,  spisany latem 1658 roku.
Oddział ten miał etatowo 200 porcji, zobaczmy więc jak to przekładało się na faktyczny stan liczebny.
Listę otwierają oficerowie: kapitan (przy którym widnieje zapis o 3[1] stawkach żołdu), dwóch poruczników (każdy z 2 porcjami żołdu)  i pisarz. Czemu dwóch poruczników? Oddział bowiem był normalnie dzielony na dwie 100, na czele każdej z nich stał jeden z tych oficerów.
Taki podział potwierdza dalsza część spisu: dwóch chorążych i czterech doboszy. Na tym nie kończy się jednak muzyka chorągwiana – dalej znajdujemy 12 kolejnych grajków, to szałamaiści, dyszkanciści i dutkowie.
Bojowa część chorągwi to 20 dziesiątek, mają one jednak po 9 hajduków każda.
 Co więc nam to daje łącznie?
Oficerowie i chorąży – 10[2] stawek żołdu/6 ludzi
Muzycy – 16
Hajducy – 180 (w tym 20 dziesiętników)
Czyli jednak nieco ponad 200 porcji, ba – jeżeli wierzyć spisowi, to nawet stan osobowy był wyższy niż 200. Ciekawe jednak, ilu spośród tych 180 popisanych hajduków naprawdę było pod sztandarami chorągwi.


[1] A w tle zamazana 8?
[2] Lub 15, zależnie od tego który zapis dotyczący kapitana jest właściwy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz