czwartek, 31 maja 2012

Wierni to Tatarowie JKM - cz. I


Nowy cykl będzie poświęcony Tatarom na służbie Rzplitej, zarówno tym na Litwie jak i w Koronie. Zaczniemy od kilku pieczęci rodowych, herbów  i znaków dotyczących Tatarów litewskich. Pochodzą one z pracy Stanisława Kryczyńskiego Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej [Warszawa 1938]. Jako że przy ich opisie mamy nawiązania do ściahów tatarskich – chorągwi terytorialnych na które podzieleni byli Tatarzy na Litwie – poniżej lista tychże:
I.                    Chorągiew baryńska – wystawiał ją ściah nowogródzki
II.                  Chorągiew jałoirska – ściah nowogródzko-wileński
III.                Chorągiew juszyńska – ściah trocki
IV.                Chorągiew kondracka – ściah mereszlański
V.                  Chorągiew najmańska – ściah oszmiańsko-wileński
VI.                Chorągiew ułańska – ściah grodzieński

Nazwa chorągwi pochodzi od rodu chorążych, którzy zbierali i dowodzili Tatarami z danego ściahu. Były to odpowiednio rody: Barynów, Jałoirów, Ujszunów, Kondratów, Najmanów i Ułanów Assanczukowiczów. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz