sobota, 20 marca 2010

Z cyklu Historie jednostek wojskowych - cz. II

Konungens Livregemente till häst, znany też jako Konungens Garde till häst lub Pfalzgreve Filip von Sulzbachs rytteriregemente – najemny regiment ‘rajtarów króla’, dowodzony przez pfalzgrafa Filipa von Sulzbach, utworzony w 1655 roku (w składzie 9 kompanii). Jeden z prawdziwych ‘koni roboczych’ armii szwedzkiej, biorący udział w niemal każdym najważniejszym starciu ‘Potopu’.

Latem 1655 roku wkroczył na teren Polski rozdzielony na dwie części - gros regimentu (270 żołnierzy) w składzie korpusu Wittenberga, kompania (lub słaby skwadron – zaledwie 60 żołnierzy) w składzie korpusu króla Karola X Gustawa. Widzimy go pod Ujściem, potem walczył pod Żarnowem (na prawym skrzydle armii szwedzkiej), jesienią 1655 roku wraz z główną armią polową bierze udział w oblężeniu Krakowa.

Wiosną 1656 roku w składzie korpusu generała Stenbocka przy oblężeniu Malborka i działaniach wokół Gdańska. W maju 1656 roku jeden skwadron z regimentu bierze udział w bitwie pod Gnieznem, walcząc na prawym skrzydle armii szwedzkiej. Nie mogło ‘rajtarów króla’ zabraknąć w bitwie pod Warszawą, gdzie wzięli min. udział w odparciu szarży husarii polskiej i litewskiej. Jesienią tegoż roku regiment Sulzbacha znów walczy pod komendą Stenbocka, biorąc udział w zwycięskim starciu z Litwinami pod Filipowem.

Latem 1657 roku regiment (ok. 250 żołnierzy) rusza z armią Karola X Gustawa do ataku na Danię. Walczy w obydwu kampaniach duńskich, w lutym 1659 roku biorąc udział w szturmie na Kopenhagę, gdzie Sulzbach (awansowany na generała) dowodził rezerwą kawalerii (regiment prowadził ppłk. Buchwald). W 1660 roku, w przededniu likwidacji regimentu, liczył 390 żołnierzy w pięciu kompaniach, dowodzonych przez płk. Buchwalda (skwadron złożony z jednej kompanii) i płk. Ahrendorfa (skwadron złożony z czterech kompanii).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz