niedziela, 28 marca 2010

Nie tylko hetmani i marszałkowie... - cz. I

Od czasu do czasu zamierzam poświęcić nieco miejsca nieco mniej znanym oficerom armii XVII-wiecznych. Na pierwszy ogień – bohater spod Kircholmu, litewski rotmistrz husarski Tomasz Dąbrowa.
Pierwsze informacje o tym oficerze znalazłem dla 1602 roku, kiedy to jesienią Dąbrowa dowodził garnizonem Felina - 100 koni husarii (zapewne jego rota) i 600 piechurami. Być może Tomasz Dąbrowa przejął jedną z dotychczasowo istniejących chorągwi husarskich - pytanie jednak którą? Rota Dąbrowy wzięła udział w potyczce nieopodal Rekvere (5 marca 1603 roku). W czerwcu dowodził podjazdem, liczącym ok. 150 koni - Dąbrowa spalił przedmieście Parnawy (tzw. Starą Parnawę), ale podczas odwrotu napotkał przeważające siły szwedzkie i unikając walki powrócił do Felina. Prawdopodobnie jego chorągiew brała udział w bitwie pod Białym Kamieniem (25 września 1604 roku). Niezwykle dzielnie walczył pod Kircholmem w 1605 roku – szarżował na czele husarii na lewym skrzydle, odniósł ranę w bitwie. To właśnie z ręki litewskiego rotmistrza miał zginąć ks. Luneburski.
Zimą 1609 roku znów znajdujemy Dąbrowę przy hetmanie Chodkiewiczu - jego rota husarska wchodzi w skład siły w obozie pod Salis. Spieszona husaria rotmistrza bierze udział w zdobyciu Parnawy 1/2 marca 1609 roku.
6 października 1609 roku widzimy Dąbrowę na czele pułku jazdy w bitwie przeciw siłom szwedzkim gen. Mansfelda (bitwa nad rzeką Gawią), gdzie jego szarża miała decydujący wpływ na wynik starcia.
Towarzyszył hetmanowi w wyprawie do Rosji - podczas próby odsieczy Moskwy na przełomie sierpnia i września 1612 roku w pułku Chodkiewicza chorągiew husarska Dąbrowy jest najliczniejsza (153 koni).
Towarzyszył też hetmanowi na przełomie 1614 i 1615 roku - nie udało mi się jednak ustalić, czy także w dalszej kampanii. Jego nazwiska nie pojawia się w spisach wojsk litewskich walczących w 1617-1618 i 1621-22 w Inflantach, nie figuruje także jako rotmistrz w armii Chodkiewicza w 1617-1618 (wyprawa moskiewska) czy w kampanii chocimskiej 1621 roku. Czy oznacza to, że zrezygnował z dalszej służby wojskowej czy też może zmarł w tym okresie? Tego niestety na dzień dzisiejszy nie wiem...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz