środa, 19 września 2012

Wierni to Tatarowie JKM - cz. IIIPrzedstawiciele koronnych Tatarów, negocjujący w lipcu 1673 roku powrót na służbę Korony, przedstawili listę swoich condicyi. Prowadzący rozmowy porucznik Bogusz (Sobieski pisał o nim jako o rotmistrzu, wydaje mi się jednak że chodzi właśnie o porucznika pancernej chorągwi Andrzeja Potockiego, wojewody kijowskiego) przywiózł Janowi Sobieskiemu listę owych warunków, ten z kolei przesłał je jako załącznik w liście do biskupa krakowskiego. Zobaczmy więc czego to domagali się owi Tatarzy Lipkowie. Na potrzeby translatorów uwspółcześniłem nieco pisownię.
Punkta od Tatarów, którzy mieszkali w Państwie JKMci.
1.      Jeżeli przez to żadnych przymowisk, cośmy zgrzeszyli przed Majestatem Króla JMCi i całą Rzptą, mieć nie będziemy.
2.      W wierze i nabożeństwie naszym jeżeli żadnej przeszkody mieć nie będziemy; także meczety na gruntach swoich jeżeli wolno stawić będzie.
3.      Sądy kryminalne jeżeli tak jako szlachcie sądzone będą; także w sprawach, świadectwach jeżeli równy będzie Tatarzyn Szlachcicowi.
4.      Także głowy zabitego Tatarzyna w Statucie położone, jeżeli Król JMć i cała Rzpta zniosą, i jako Szlachcica położą.
5.      Stare zasługi, dla których żeśmy się narazili Majestatowi JKMci i całej Rzptej, jeżeli nam przywrócone będą, albo respektem onych według pocztu naszego Klucz jaki, jeżeli nam w dziedzictwo obrócą.
6.      Rotmistrzom, którzyby się nawrócili, jeżeli zaraz listy przypowiednie dane będą, żołd i chleb[1] zarówno z Polskiemi Chorągwiami jeżeli będzie dochodził, i teraz z nowozaciężnymi.
7.      W Księstwie Litewskim pozostałe majętności ze wszystkim jeżeli znowu przywrócone będą.
8.      Asekuracje Króla JMci i Jchmć PP Hetmanów Koronnych i Litewskich, i dwunastu Senatorów, jeżeli nam dane będą na to, iż nasz występek Sejmem zniosą, a te punkta konstytucją stwierdzą.
9.      I na te punkta, jeżeli JMPan Komisarz nam za granicą przysięże, a my, gdzie będzie tego potrzeba, gotowi pojedynkiem przysiąc, że do gardeł naszych życzliwymi poddanymi JKMci będziemy i całej Rzptej sługami.
10.  Pod Chorągwiami Szlacheckimi jeżeli będzie wolno Towarzyszowi służyć.

Alexandrowicz Porucznik
Adam Murawski
Lechtezar Szawłowski
Liafar Murawski Rotmistrz
Samuel Korycki Rotmistrz
Samuel Murza
Samuel Krzeczowski [2]


[1] Hiberna
[2] Od drugiego kwartału 1674 roku faktycznie dowodził chorągwią tatarską w armii koronnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz