poniedziałek, 10 września 2012

Spis panów oficerówW skład garnizonu Smoleńska w 1654 roku wchodziły dwa regimenty piechoty cudzoziemskiej – Wilhelma Korffa i Wincentego Gosiewskiego (pod komendą Mikołaja Tyzenhauza). Znalazłem ciekawą listę oficerów tych jednostek, widniejącą na liście w którym oficerowie ci zapewniali jak to wiernie i dzielnie będą bronić miasta (wiemy co z tego wyszło). Materiał interesujący, bo można dzięki niemu prześledzić pochodzenie kadry litewskich regimentów. Pozwolę sobie zamieścić ów spis według wersji z 34 tomu Akt izdawajemyje Wilenskoju…, dodając drobne komentarze.
Wilhelm Korf starosta orleński, Mikolans Hendrich Tyzanahws oberszter leytnant[1], Krzysztoph Solderbach oberszter leytnant[2], Maciey Korwin Gąsewski[3]maior, Lorenc Fitynkow lejtnant maior[4],  Dawid Jordan kapitan, Jan Ludolf Ambruch kapitan, Wilhelm Jan Korff[5], kapitan Mikołay Jerzy Fitynk, Mateiasz Pliska kapitan lejtnant, Oto Frydrych fon Fitinkow enat, Czel kapitan leytnant[6], Oto Fredreuch Pletęberk porucznik, Karol Handrynk porucznik, Tomasz Klekorn porucznik, Hendruch Konarzowski porucznik, Hernest Belink porucznik, Wilhelm Firstenberk porucznik, Jakub Ogierbin porucznik, Fabian Rozen chorąży, Krzysztoph Bistrom chorąży, Jerzy Rozen chorąży, Zewrin Arimos chorąży, Fridrich Tyzhinaw[7] chorąży, Nikolaus Korf chorąży, Johan Jerzy Regier chorąży, Loręs Druk chorąży, Jerhard Fitinkow chorąży, Matyiasz Rynis chorąży, Johon Jerzy Fiferlink chorąży, Tylneyman wachmister leytnant, Hans Sabat feltwebel, Bartel Zefel szerżant, …nberch[8] szerżant, Laftak szerżant, Jendrzey Nowoselki szerżant, Wilhelm Zehawzen szerżant, Jochim Ambruch szerżant, Andreias Stub podchorąży, Walter Fendlaw kapitanarmus.
W spisie figuruje więc jeden oberszter (Wilhelm Korff), dwóch oberszter lejtnantów, dwóch majorów, trzech (prawdopodobnie czterech) kapitanów, dwóch kapitanów lejtnantów (dowodzili oni kompanią obersztera) i siedmiu poruczników. Jedenastu chorążych oznaczałoby obecność tyluż kompanii piechoty. Regiment Korffa miał etatowo 694 porcje (5 lub 6 kompanii?), regiment Gosiewskiego 598 porcji (5 kompanii?). Każdy regiment miał kompanie dowodzone przez obersztera, obersztera lejtnanta i majora, reszta powinna być dowodzona przez kapitanów lub poruczników. Co prawda po dodaniu wyższych oficerów do liczby poruczników otrzymujemy wartość większą niż analogiczna ilość chorążych, jednak pamiętajmy że część poruczników mogła być po prostu oficerami w innych kompaniach. Wydaje mi się więc zasadne założyć (podkreślam jednak, że to tylko założenie, oparte o stany etatowe regimentów), że dwa regimenty broniące Smoleńska miały razem 11 kompanii piechoty. Kompanie te były jednak na pewno sporo poniżej stanów, do tego poniosły spore straty w czasie oblężenia, a po kapitulacji miasta większość żołnierzy przeszła na służbę moskiewską.  


[1] To oczywiście Tyzenhauz, dowodzący regimentem Gosiewskiego
[2] To z kolei będzie oberszterlejtnant w regimencie Korffa
[3] Maciej Korwin Gosiewski, zapewne także w regimencie Wincentego Gosiewskiego
[4] W regimencie Korffa?
[5] Kapitan w regimencie Korffa?
[6] Nie jestem pewien o co chodzi w tym zapisie
[7] Tyzenhauz
[8] Brakuje części nazwiska

1 komentarz:

  1. Szanowne pani i panowie!
    Podpowiedzcie, gdzie można czytywać biografię Jan Sobiepan Zamoyski...

    http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Sobiepan_Zamoyski_1.JPG?uselang=ru

    OdpowiedzUsuń