wtorek, 1 lipca 2014

Piechotą szli, co jem konie pobito


Kontynuujemy wątek popisu autoramentu cudzoziemskiego przed bitwą pod Beresteczkiem w 1651 roku. Dziś pora na oddziały dragonii, czy – jak chce autor – draganii. W przypadku tej formacji widać dobitnie, jak bezsensowną i kosztowną imprezą był rajd poprowadzony przez hetmana polnego Marcina Kalinowskiego w lutym tegoż roku. Szczególnie ucierpiała właśnie dragonia: zarówno w sile żywej jak i w koniach. Po bitwie beresteckiej i przepychankach pod Białą Cerkwią musiało być jeszcze gorzej…

Króla J. M. Moll –koni 150[1]

Regiment Pana Wojewody Malborskiego[2] zimową wojną zrujnowany
Molltzan, major –koni 34
[brak nazwiska oficera]- koni 30
[brak nazwiska oficera]- koni 27
[brak nazwiska oficera]- koni 28
[brak nazwiska oficera]- koni 27
Piechotą szli, co jem konie pobito – 51
[Razem dragonów] 197[3]

Pana Wajera, Wojewody pomorskiego  koni 161[4]

Regiment Pana Zygmunta Przyjemskiego, Pisarza Polnego, zimową wojną zrujnowany.
Kompania samego [obersztera]  -koni 80
Wdeth – 57
Glogbitz – koni 49
Pieszych szło n-ro 17
[Razem dragonów] 203[5]

Regiment Pana Henryka Denhoffa, także zrujnowany.
Kompania samego [obersztera] – koni 75
Flik, oberszter lejtnant – koni 74
Copius – koni 69
Pieszych szło – 73
[Razem dragonów] 291[6]

Regiment Pana Korfa[7], także zrujnowany[8].
Kompania samego [obersztera][9] – koni 57
Perpese[10] – koni 57
Jakób Bazel[11] – koni 44
Butler[12] – koni 77
[Razem dragonów ] 235[13][1] Nadworna kompania dragonów JKM, dowódca to kapitan Fryderyk Mohl. Stan etatowy to także 150 koni.
[2] Jakuba Wejhera.
[3] Etatowa siła regimentu – 500 porcji.
[4] Tej jednostki nie udało mi się zidentyfikować. Ludwik Wejher miał w kompucie regiment dragonii, ale dopiero w 1652 roku.
[5] Etatowa siła 400 porcji.
[6] Etatowa siła 448 porcji.
[7] Mikołaja Korffa.
[8] Był to regiment komputowej  gwardii JKM.
[9] Kompanią dowodził porucznik Aleksander Gotard Bockum.
[10] Oberszter lejtnant Klaudiusz Herpin z Perpessne, otrzymał indygenat w 1652 roku.
[11] Kapitan Jakub Bazel.
[12] Kapitan Jan Butler
[13] Etatowa siła tego regimentu to w tym okresie 500 porcji. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz