środa, 2 lipca 2014

Gemajni króla Jana Kazimierza


Kończąc ‘tryptyk autoramentu cudzoziemskiego’, tym razem przyjrzymy się regimentom piechoty cudzoziemskiej, które popisywały się przed bitwą berestecką w 1651 roku. Spis bardzo ciekawy, bo pokazuje, że etatowo regimenty cudzoziemskie miały 8 (większe) lub 6 (mniejsze) kompanii. Liczebność kompanii niezwykle zróżnicowana, widać także poważne różnice pomiędzy etatem a popisem. Sporo oficerów o polskich nazwiskach, jak widać i kadra ulegała postępującej polonizacji.

Regiment Króla JM.[1]
Wolff oberszter[2] – 144
Ratki[3] – 152
Giza[4], major-  153
Cymerman[5]  - 162
Kielbruch[6] – 162
Wall[7] – 161
Butler, oberszter leitnan – 163
Wall[8] – 162
[Łącznie regiment] 1259[9]

Regiment K-cia Bogusława[10]
Freutak – 142
Gulden – 143
Strauz – 123
Wall[11], major – 174
Berg – 150
Gos – 165
Berg, młody porucznik bez kapitana – 116
Łoś – 139
[Łącznie regiment] 1152[12]
Dragania Księcia tegoż
Falkiersan[13]  - koni [brak liczby][14]

Regiment Pana Nakielskiego[15].
Hajduków czternaści koło niego od srebra z muszkietami.
Kapitani:
Włostowski – 105
Kurdwanowski, oberszter lejtnant – 102
Łubowicki, major – 96
Gultz – 96
Przybylski – 111
Herberg – 98
Balcer – 92
Maier – 101
[Łącznie regiment] 801[16]

Regiment Królewicza JM. Karola[17]
Kreitz, oberszter – 102
Toniz -87
Hepner – 87
Kreitz, major – 87
Hilfeld – 80
Ołtarzowski  -87
[Łącznie regiment] 530[18]

Regiment Pana Houwaldów[19]
Szenek, oberszter lejtnant – 84
Bieleński, porucznik bez kapitana – 89
Saski – 92
Kostka – 93
Prembok, major – 90
Saski  - 83
Ostof – 86
Glikspan – 87
[Łącznie regiment] 704[20]

Regiment Pana Jacka Rozrażewskiego[21]
Flaun, kapitan lutenant[22] - 95
… oberszter lejtnant – 102
Lipka – 126
Morawiec – 101
Szaltz – 104
Bojanowski – 91
[Łącznie regiment] 619[23]

Skwadron Pana Stanisława Koniecpolskiego
Kompania samego – 81
Witan  -84
[Łącznie skwadron] 165[24]
Trzecia kapitan na Brodach in praesidio[25].

[1] Regiment gwardii królewskiej (komputowej.
[2] Fromhold von Ludinghausen Wolff.
[3] Racki, może Ratky?
[4] Mikołaj Konstany Giza, który był oberszter lejtnantem.
[5] Zimmerman.
[6] Kierzbruch.
[7] Wahl.
[8] Wahl.
[9] Etatowa siła regimentu – 1600 porcji. Dwie kompanie regimentu pozostały jednak w Warszawie i nie brały udziału w kampanii.
[10] Ks. Bogusław Radziwiłł.
[11] Wahl?
[12] Etatowa siła regimentu – 1600 porcji.
[13] Henryk Felkersamb.
[14] Chodzi o kompanię dragonii wchodzącą w skład regimentu piechoty, stąd tez popisano ją wraz z macierzystą jednostką.
[15] Andrzej Grudziński, kasztelan nakielski.
[16] Etatowa siła: 1200 porcji.
[17] Królewicz Karola Ferdynand Waza.
[18] A tu ciekawostka, bo regiment miał mieć na etacie 400 porcji.
[19] Generał major Krzysztof (Christoph) von Houvaldt. Był to regiment brandenburski, sformowany w Prusach Książęcych, od wiosny 1649 roku pozostający w służbie polskiej.
[20] Etat: 1000 porcji.
[21] Jacek Rozdrażewski, komendę po nim w 1651 roku objął Wilhelm Butler, może więc on jest tym anonimowym oberszter lejtnantem?
[22] Kapitan-lejtnant dowodził kompanią obersztera.
[23] Etat: 1200 porcji.
[24] Etat: 300 porcji.
[25] Jako garnizon.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz