niedziela, 6 lutego 2011

Która chorągiew po której ma iść - cz. VI

Tym razem pułki jazdy koronnej z XVI wieku – fragment porządku wedle którego zachować mają Panowie Żołnierze teraz w ciągnieniu z leż Litewskich na Podole w 1582 roku. Był to rozkaz podpisany przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, określający podział jazdy na trzy pułki, sposób i czas w jaki oddziały te mają przejść do wyznaczonych leż na Podolu.
Jako pierwszy, w dniu 27 czerwca, ruszyć miał pułk dowodzony przez Wojciecha Regalskiego, kasztelana warszawskiego.  Pułk ten miał dziewięć dni na zebranie się w Bielsku, skąd miał pociągnąć na Siematycze, Janów, Kodeń, Włodawę, Świerze, Horodło, Włodzimierz, Łuck. Dla ułatwienia przemarszu, głównie w kwestii łatwiejszego zdobycia żywności, pułk podzielono na dwie części. Jak pierwsze ruszyły cztery roty:
P. Spytkowa Jordanowa.
P. Zebrzydowskiego podczaszego
P. Potockiego.
P. Macieja Bielawskiego.
Komendę nad nimi sprawował Potocki. Kolejne cztery chorągwie pułku miały ruszyć nieco później, pod komendą Wojciecha Regalskiego. Jego ‘część’ składała się z rot:
JPana Wojciecha Regalskiego.
P. Chocimierskiego.
P. Częstyńskiego.
P. Tymrzekowa.
Drugi pułk dostał 22 dni na ściągnięcia do Szereszowa. Jego trasa przemarszu to na Kamieniec Litewski, Brześć, Kowel, Torgin, mimo Łuck. Pułk ten był mniejszy od pierwszego, składał się z czterech rot:
P. Alexandra Koniecpolskiego.
P. Jakóba Strusia.
P. Jakóba Sieniawskiego.
P. Stefana Stareskiego.
Komendę nad pułkiem sprawował Koniecpolski.
Trzeci i ostatni pułk zbierał się w Słonimiu – na zgrupowanie przeznaczono dziewięć dni. Trasa przemarszu ku Trokowi na Sielce, Kobryń, Ratno, Niesuchoice, Sokola, Różyce. Pułk ten składał się z siedmiu rot:
P. Orzelskiego.
P. Skarbkowa.
P. Hołubkowa.
P. Stanisława Soboczkiego.
JMść Pana Zebrzydowskiego, Starosty Stężyckiego.
P. Żórawnickiego, Starościca Trockiego.
P. Prokopa Pieniążka.
Na dowódcę pułku wyznaczono Orzelskiego – miał on jednak na czas przemarszu rozdzielić chorągwie na dwie części, a drugą połową pułku miał dowodzić Skarbek.
Hetman Zamoyski określił też bardzo ściśle, jak należy utrzymywać dyscyplinę w czasie przemarszu – zostawię sobie to jednak na inną okazję i nowy wpis.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz