poniedziałek, 12 września 2016

Bojarzy, uriadnicy i 3 kowali


Michał Szein, szykując w 1634 roku swoją armię do kapitulacji przed wojskami polsko-litewskimi, miał sporządzić dokładny raport przeznaczony dla cara. Wymienił w nim liczebność pozostałych przy życiu żołnierzy, a także ekwipunek który miano oddać zwycięzcom. Pozwolę sobie na zamieszczenie jego obszernych fragmentów, bo to bardzo zajmująca lektura. Opieram się o streszczenie zamierzone przez Ksawerego Liske w Przyczynkach do historii wojny moskiewskiej…

Lista wojsk, oprócz pułkowników, którym pozwolono odejść do Moskwy:
Z pułku Szeina dworzan i dzieci bojarskich – 1220
Z pułku Prozorowskiego dworzan i dzieci bojarskich – 392
Z pułku Izmaiłowa dworzan i dzieci bojarskich – 518
Z pułku Białosielskiego – 300
Romanowskich Tatarów – 4
Z pułki Szeina i Izmaiłowa poniżowych grodów – 166
Białozerców, mieszkańców różnych grodów – 50
Starego wyjazdu cudzoziemców Greków, Serbów i Wołochów – 274[1]
Tatarów – 69
Rajtarskiego pułku uriadników[2] – 165
Rzemieślników – 17
Rajtarów – 1150
Dragonów – 80
Z ruskich pułków uriadników Niemców – 500
Z ruskich pułków sołdatów – 2567
Dońskich atamanów, asawułów i kozaków – 176
Jaickich atamanów, asawułów i kozaków – 344
Moskiewskich strzelców z dwoma dowódcami – 194
Puszkarzy – 102
Cieśli – 29
Kowal – 1
Szein miał zapisać, że wielu z tych żołnierzy zmarło po drodze do Moskwy.

Z niemieckich 4 pułków było w styczniu podług raportu ich pułkowników 2140 ludzi, z tych chorych zostało pod Smoleńskiem 364, inni przeszli do króla[3].

W obozie pozostawiono także chorych i rannych, którzy nie byli w stanie samodzielnie iść, a nie można ich było – z braku wozów – zabrać ze sobą.
Dworzan i dzieci bojarskich – 35
Białozerców – 20
Starego wyjazdu cudzoziemców – 12
Ruskich pułków pieszych – 1221
Rajtarskiego pułku rajtarów – 63
Rajtarskiego pułku dragonów – 15
Niemieckich pułków – 355
Ruskich i niemieckich uriadników – 34
Dońskich kozaków – 3
Jaickich kozaków – 36
Moskiewskich strzelców – 87
Puszkarzy – 28
Cieśli – 3
Kowali – 2
Ludzi bojarskich – 90

Wśród posiadanego ekwipunku – nie będę wymieniał dział, bo o nich już pisałem – możemy znaleźć:
4188 muszkietów
2944 pałaszy
3381 hełmów żelaznych
517 pancerzy z połami
1054 pancerzy bez poł.

[1] Prawdopodobnie lekka jazda.
[2] Zapewne chodzi o oficerów i  podoficerów.
[3] Władysława IV. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz