poniedziałek, 26 stycznia 2015

Money makes the world go around... - cz.I.


Parafrazując Marka Twaina: pogłoski o mojej internetowej śmierci były mocno przesadzone. Niestety blog padł ofiarą kilku innych projektów a także moich kłopotów zdrowotnych i stąd długa i nieplanowana cisza w eterze. Pora jednak odkurzyć internetowe kąty i coś wrzucić.  Dziś garść matematyki i mój ulubiony XVII-wieczny konflikt, czyli militarne przepychanki ze Szwedami w okresie 1621-1629. Zebrałem sobie nieco informacji o wysokości żołdu jaki (przynajmniej w teorii…) wypłacano polskim i litewskim żołnierzom w tym czasie. Dane w oparciu o komputy i rozliczenia skarbowe z wojskami Rzplitej z okresu.

Husaria litewska w 1622 roku - 31 złotych/ćwierć
Litewska jazda kozacka w 1622 roku - 21 złotych/ćwierć
Litewska rajtaria w 1622 roku podzielona była na trzy grupy obrachunkowe, roty otrzymywały 31, 41 bądź 51 złotych za ćwierć (kwartał). Najwyższy otrzymały chorągwie nowo zaciągnięte  w 1622 roku.
Piechota cudzoziemska i dragonia w armii litewskiej w 1622 roku – 32 złotych/ćwierć
Piechota litewska w 1622 roku -14 lub 15 złotych/ćwierć
Husaria koronna w okresie grudzień 1626 – wrzesień 1629 roku: 51 złotych/ćwierć
Rajtaria koronna starego zaciągu w okresie grudzień 1626 – czerwiec 1627 roku: 15 złotych/ćwierć
Rajtaria koronna nowego zaciągu w okresie grudzień 1626 – czerwiec 1627 roku: 45 złotych/ćwierć + 15 zł anritgeldu[1]
Arkabuzeria koronna i chorągiew rajtarii z wojska kwarcianego w okresie grudzień 1626 – czerwiec 1627 roku: 51 złotych/ćwierć (czyli tak jak husaria)
Piechota polska w okresie grudzień 1626 - czerwiec 1627 roku – zależnie od roty: początkowo 5-7 złotych/miesiąc, potem 14-15 złotych/ćwierć
Piechota cudzoziemska armii koronnej w okresie grudzień 1626 - czerwiec 1627 rok: 10 złotych/miesiąc
Piechota cudzoziemska armii koronnej od czerwca 1627 roku: 11 złotych/miesiąc
Arkabuzeria koronna w 1629 roku – 45 złotych/ćwierć
Koronna jazda kozacka w okresie grudzień 1626 – wrzesień 1628 roku: 41 złotych/ćwierć (razem z kuchennym)
Dragonia koronna w okresie grudzień 1626 – czerwiec 1627 roku: 12[2] i 11[3] złotych/miesiąc
Nowe zaciągi dragonii koronnej wiosną 1629 roku – 36 złotych/ćwierć czyli 12 złotych/miesiąc + 10 złotych laufgeltu[4]
Piechota polska w armii koronnej w okresie marzec 1629-wrzesień 1629 roku – 6 złotych/miesiąc
Husaria litewska w 1628 roku – 41 złotych/ćwierć
Rajtaria litewska w 1628 roku – 57 złotych/ćwierć


[1] Jednorazowy bonus mający pomóc przy wyekwipowaniu oddziału rajtarii.
[2] Tylko rota Judyckiego.
[3] Pozostałe jednostki dragonii.
[4] Patrz anritgeld przy rajtarii.